SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Dr.sc. Zoran Nakić, docent

Diplomirao:

1995.

Magistrirao:

1999.

Doktorirao:

2003.

Soba:

415

Telefon direktni:

553 5766

Telefon kućni:

4766

E-mail:

zoran.nakic@rgn.hr

Zavod:

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Životopis

Doc. dr. sc. Zoran Nakić diplomirao je 1995. godine na smjeru Inženjerska geologija i hidrogeologija. Akademski stupanj magistra tehničkih znanosti, (znanstveno polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; grana: geološko inženjerstvo) stekao je 1999. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, obranivši rad pod naslovom: Podloga za ocjenu stanja zaštite podzemnih voda crpilišta u Hrvatskoj. Akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti (znanstveno polje: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; grana: geološko inženjerstvo) stekao je 2003. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGNF), obranivši disertaciju pod naslovom: Uzroci i posljedice promjene kakvoće podzemne vode na zagrebačkom području.

Od 1996. – 2005. godine radio je u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Od 15.12.2005. godine do danas radi kao docent na RGNF-u, a trenutno obnaša i funkciju prodekana za financije i poslovanje RGNF-a.

Nastava

·         Geologija okoliša”, na preddiplomskim studijima Geološko inženjerstvo i Rudarstvo

·         „Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama“, na diplomskom studiju Geološko inženjerstvo

·         „Monitoring okoliša“, na diplomskom studiju Geološko inženjerstvo

·         „Ponašanje onečišćenja u vodonosnim sustavima“, na poslijediplomskom doktorskom studiju

·         „Matematičko modeliranje prijenosa onečišćenja u podzemnim vodama“, na poslijediplomskom doktorskom studiju

Od akademske godine 2010/2011 obavljat će nastavu iz sljedećih kolegija na RGNF-u

·         „Zaštita podzemnih voda“, na diplomskom studiju Geološko inženjerstvo

·         „Koncepti zaštite i restauracije podzemnih voda“, na poslijediplomskom doktorskom studiju RGNF-a

od akademske godine 2010/2011 obavljat će nastavu u okviru sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo, na kolegiju:

·         „Zaštita podzemnih voda“

 

Znanstveni projekti

·         Voditelj hrvatskog tima na projektu: GENESIS – Groundwater and dependent Ecosistems: NEw Scientific basIS on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (FP7-ENV-2008-1)

·         Suradnik na znanstvenom projektu: Dinamika, zaštita i eksploatacijske zalihe podzemnih voda Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (195-0000000-3281).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

 

Stručni interesi

·         Geokemijski procesi u nezasićenoj i zasićenoj zoni

·         Razvoj metoda za određivanje geokemijskih baznih vrijednosti tvari u podzemnoj vodi

·         Modeliranje transporta zagađivala

·         Sanacija zagađenja u nezasićenoj i zasićenoj zoni

·         Sustavi monitoringa podzemnih voda

·         Metode vrednovanja podzemnih voda

·         Zaštita podzemnih voda

·         Instrumenti politike upravljanja i zaštite podzemnih voda

Sažeti prikaz

 

Zadnja izmjena: 28.09.2010 8:29:56