SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Doc. dr.sc. Uroš BARUDŽIJA

Diplomirao:

1998.

Magistrirao:

-

Doktorirao:

2008.

Soba:

312

Telefon direktni:

++ 385 1 5535 791

Telefon kućni:

5791

E-mail:

uros.barudzija@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Adresa:

Pierottijeva 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

ub web.jpg

Nastavni i drugi sadržaji

Prikaži sve

 

 

Zadnja izmjena: 15.02.2012 16:28:11