Početna
Termogeologija/Geotermija
Razrada ležišta fluida
Hidrodinamička mjerenja
Kontakt

dr.sc. Tomislav Kurevija, docent LinkedIn


Zavod za naftno inženjerstvo


Rudarsko-Geološko-Naftni fakultet - Sveučilište u Zagrebu