SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Doc.dr.sc. Rajna RAJIĆ

Diplomirao:

1995.

Magistrirao:

1999.

Doktorirao:

2003.

Soba:

106

Telefon direktni:

55 35 926

Telefon kućni:

3926

E-mail:

rajna.rajic@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

Prikaži sve

 

 

Zadnja izmjena: 28.12.2010 19:03:18