SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO–GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

 

 

Uvod u geotehnologiju

 

 

O KOLEGIJU

 

Kolegij Uvod u geotehnologiju predaje se kao obvezni kolegij na Preddiplomskom studiju rudarstva, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva. Sastoji se od 3 sata predavanja tjedno koja obrađuju 14 nastavnih jedinica ili poglavlja s uvodnim dijelom na početku. Detaljnije informacije o kolegiju, literaturi i provjeri znanja nalaze se u Uvodu u kolegij.

 

 

PREDAVANJA

 

 

Nastavne jedinice

Sati

1.

Uvod u kolegij

3

2.

Pojam i značenje geotehnologije

3

3.

Raspolaganje prirodnim resursima

3

4.

Osnovna svojstva ugljikovodika

3

5.

Geofizička istraživanja i razrada ležišta ugljikovodika

3

6.

Bušenje i opremanje bušotina

3

7.

Proizvodnja, sabiranje i transport nafte i plina

3

8.

Istraživanje i dobivanje podzemnih voda

3

9.

Istraživanje ležišta čvrstih mineralnih sirovina i izrada projektne dokumentacije

3

10.

Površinska eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina

3

11.

Podzemna eksploatacija čvrstih mineralnih sirovina

3

12.

Oplemenjivanje mineralnih sirovina

3

13.

Geotehnika

3

14.

Zaštita okoliša

3

15.

Općedruštveni značaj

3