SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO–GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

 

 

Numeričke metode u geotehnici

 

 

O KOLEGIJU

 

Kolegij Numeričke metode u geotehnici predaje se na Diplomskom studiju rudarstva, smjeru: Geotehnika, kao obvezni kolegij te na smjeru: Rudarstvo, kao izborni kolegij. Sastoji se od 2 sata predavanja i 2 sata vježbi. Predavanja se sastoje od 4 nastavne jedinice ili poglavlja, a vježbe od auditornog dijela i tri programska zadatka. Detaljnije informacije o kolegiju, literaturi i provjeri znanja nalaze se u Sadržaju kolegija.

 

 

PREDAVANJA

 

 

Nastavne jedinice

Sati

 

Sadržaj kolegija

2

1.

Uvod u numeričke metode

4

2.

Procjeđivanje vode

8

3.

Proračun naprezanja i deformacija

8

4.

Analiza stabilnosti kosina

8

 

 

VJEŽBE

 

 

Auditorne vježbe

Sati

1.

GeoStudio 2007

3

2.

Program SEEP/W

4

3.

Program SIGMA/W

4

4.

Program SLOPE/W

4

 

 

 

 

Programski zadaci

Sati

1.

Procjeđivanje vode

5

2.

Proračun naprezanja i deformacija

5

3.

Analiza stabilnosti kosina

5