SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO–GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

 

 

Mehanika stijena II

 

 

O KOLEGIJU

 

Kolegij Mehanika stijena II predaje se na Diplomskom studiju rudarstva. Sastoji se od 2 sata predavanja, 2 sata vježbi i 0,5 sati terenskih vježbi. Predavanja se sastoje od 7 nastavnih jedinica ili poglavlja, a vježbe od 6 auditornih vježbi i izrade 3 projektna zadatka. Terenske vježbe sastoje se od određivanja značajki stijenskih masa, prospekciji kosina i podzemnih prostorija. Detaljnije informacije o kolegiju, literaturi i provjeri znanja nalaze se u Sadržaju kolegija.

 

 

PREDAVANJA

 

 

Nastavne jedinice

Sati

 

Sadržaj kolegija

2

1.

Uvod

3

2.

Istraživanja u stijenskim masama

3

3.

Obrada i prikaz rezultata provedenih istraživanja

5

4.

Utvrđivanje geomehaničkih značajki stijenske mase

3

5.

Iskop i stabilizacija stijenske mase

2

6.

Analiza stabilnosti kosina

6

7.

Analiza stabilnosti podzemnih prostorija

6

 

 

VJEŽBE

 

 

Auditorne vježbe

Sati

1.

Uvod

1

2.

Obrada i prikaz rezultata ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki materijala

1

3.

Obrada i prikaz rezultata mjerenja strukturnih značajki

1

4.

Utvrđivanje geomehaničkih značajki stijenske mase

2

5.

Analiza stabilnosti kosina

4

6.

Analiza stabilnosti podzemnih prostorija

3

 

 

 

 

Projektni zadaci

Sati

1.

Utvrđivanje geomehaničkih značajki stijenske mase

6

2.

Analiza stabilnosti kosina

6

3.

Analiza stabilnosti podzemnih prostorija

6