SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO–GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

 

 

Mehanika stijena I

 

 

O KOLEGIJU

 

Kolegij Mehanika stijena I predaje se na Preddiplomskom studiju rudarstva. Sastoji se od 2 sata predavanja i 2 sata vježbi. Predavanja se sastoje od 13 nastavnih jedinica ili poglavlja, a vježbe od provedbi 10 laboratorijskih vježbi te izrade 4 programa. Detaljno o kolegiju, literaturi i provjeri znanja nalazi se u Sadržaju kolegija.

 

 

PREDAVANJA

 

 

Nastavne jedinice

Sati

 

Sadržaj kolegija

2

1.

Uvod

1

2.

Postanak stijena

1

3.

Fizikalno mehanička svojstva stijena i metode njihova određivanja

6

4.

Strukturne značajke

4

5.

Klasifikacije stijenskih masa

2

6.

Čvrstoća i deformabilnost stijenske mase

2

7.

Naprezanja u stijenskim masama

2

8.

Metode istraživanja i ispitivanja u stijenama

2

9.

Inženjerski zahvati u stijenama

1

10.

Matematičko modeliranje

2

11.

Nosivost stijenske mase

1

12.

Stabilnost kosina

2

13.

Stabilnost podzemnih prostorija

2

 

 

VJEŽBE

 

 

Laboratorijske vježbe

Sati

1.

Uvod

2

2.

Određivanje sadržaja vode, poroznosti i gustoće

2

3.

Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće

2

4.

Određivanje deformabilnosti materijala

2

5.

Ispitivanje vlačne čvrstoće

2

6.

Troosno ispitivanje

2

7.

Ispitivanje posmične čvrstoće direktnim smicanjem

2

8.

Određivanje brzina prolaza ultrazvučnih elastičnih valova

2

9.

Određivanje indeksa čvrstoće opterećenjem u točki

2

10.

Determinacija jezgre istražnih bušotina

2

 

 

 

 

Programi

Sati

1.

Obrada i prikaz podataka strukturnih elemenata

2

2.

Klasifikacija i čvrstoća stijenske mase

2

3.

Analiza stabilnosti kosina

2

4.

Naprezanja u stijenskoj masi

2

 

 

Sva detaljna uputstva oko provedbe laboratorijskih ispitivanja kao i izrade programa sadržana su u internoj skripti:

 

 

Upute i predlošci za laboratorijske vježbe i programe iz mehanike stijena