SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO–GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

 

 

Nastavna djelatnost

 

 

KOLEGIJI

 

Preddiplomski studij rudarstva

 

 

Preddiplomski studij rudarstva, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva

 

 

Diplomski studij rudarstva

 

 

 

Diplomski studij geološkog inženjerstva

 

 

 

SKRIPTA

 

 

 

APLIKACIJE

 

 

 

 

Znanstvena djelatnost

 

 

KLASIFIKACIJSKI RADOVI

 

Magistarski rad

"Izbor ulaznih veličina u postupcima numeričkih proračuna pri podzemnom otkopavanju kamena". Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 23. 02. 2001., 92 str. Voditelj: Vujec, S.

Doktorska disertacija

"Određivanje složenih kliznih ploha i postupaka proračuna stabilnosti stijenskih kosina". Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 23. 03. 2004., 117 str. Voditelj: Vujec, S., Dunda, S.

 

 

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

 

1997. – 2001.

"Ekološki usmjereno otkopavanje mineralnih sirovina" (voditelj projekta: prof. dr. Slavko Vujec) Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

2002. – 2006.

"Otkopavanje stijenskih masa u skladu sa zaštitom prirode" (voditelj projekta: prof. dr. Slavko Vujec) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

2007. – ...

"Osnovna inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske" (voditelj projekta: dr. sc. Renato Buljan) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

 

PODRUČJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA

 

Glavna područja znanstvenoistraživačkog rada odnose se na primjenu postojećih i razvoj novih metoda laboratorijskih ispitivanja za utvrđivanje fizikalno-mehaničkih svojstava stijena, metoda snimanja i obrade značajki diskontinuiteta u stijenskim masama, metoda za proračune stabilnosti stijenskih kosina, in situ metoda određivanja stanja naprezanja, čvrstoće i deformabilnosti stijenskih masa te razvoju metode za dimenzioniranje podzemnih prostorija.

 

Iz područja znanstvenoistraživačkog rada objavio je više radova i održao nekoliko predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima (Ostrava, Petrosani, Calgary, Tehran, Krakow, Montreal) te na nekoliko domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Član znanstvenih odbora skupova: Međunarodni rudarski simpozij – Istraživanje, eksploatacija i prerada čvrstih mineralnih sirovina (Dubrovnik 8-10. studeni 2006, Hrvatska); International Conference „Waste Management, Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development (Ljubljana 28-30 August 2007, Slovenia); 21th World Mining Congress & Expo 2008 (Krakow 7-12. September 2008, Poland); 23rd World Mining Congress & Expo 2013 (Montreal 11-15. August 2013, Canada).

 

 

ZNAČAJNI RADOVI

 

Hrženjak, P., Vujec, S., Kvasnička, P., Braun, K. (2002): Primjena Eurokoda 7 u postupcima analiza stabilnosti kosina. 3. Savjetovanje Hrvatske udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo i 3. Nonveiller Lecture: Geotehnika kroz Eurocode 7, Hvar 2-5. listopada 2002. pp. 157-165.

Hrženjak, P., Vujec, S. (2005): Open pit stability analysis for Complex Slip Surfaces. 20th World Mining Congress, Tehran 7-11 November 2005. Vol. 2, pp. 663-667.

Hrženjak, P., Cotman, I., Briševac, Z. (2008): Geotechnical investigation for designing underground natural stone mines. 21th World Mining Congress & Expo 2008, Krakow 7-12. September 2008. New Challenges and Visions for Mining, Sobczky, E.J. & Kicki, J. (eds.) CRC Press Taylor & Francis Group, pp. 197-206.

Hrženjak, P., Navratil, D., Vrkljan, I., Duvnjak, B. (2009): Stability analysis of large-scale slopes in heterogeneous rock masses. Eurock 2009, Cavtat 29-31. October 2009. Rock Engineering in Difficult Ground Conditions – Soft Rocks and Karst, Vrkljan, I. (eds.) CRC Press Taylor & Francis Group, pp. 459-464.

Hrženjak, P., Jaguljnjak-Lazarević, A., Topić, Z., Cotman, I. (2013): Development and application of in situ flexural strength testing method. 23rd World Mining Congress & Expo 2013, Montreal 11-15. August 2013. Mapping the Future: Advances in Mining Engineering. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum.

 

 

 

Stručna djelatnost

 

 

TERENSKA ISTRAŽIVANJA

 

Utvrđivanje značajki stijena i stijenskih masa, klasifikacije te procjena geomehaničkih karakteristika (čvrstoće i deformabilnosti) stijenskih masa.

 

 

LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA

 

Voditelj je Geomehaničkog laboratorija na RGN fakultetu. Zadužen za provođenje postupaka: ispitivanja jednoosne tlačne čvrstoće i deformabilnosti materijala, ispitivanja vlačne čvrstoće, ispitivanja čvrstoće u troosnom stanju naprezanja, ispitivanja čvrstoće na savijanje, direktnog smicanja, određivanja brzina prolaza ultrazvučnih elastičnih valova te indeksnih ispitivanja u mehanici stijena.

 

 

EKSPERTIZE

 

Procjena nosivosti stijenskih masa kod temeljenja građevina.

 

 

Procjena mogućih oblika nestabilnosti stijenskih kosina i analiza stabilnosti za ravninski, klinasti te opći oblik sloma.

 

 

Dimenzioniranje i praćenje stanja te procjena stabilnosti podzemnih prostorija i stupova.

 

 

STRUČNI PROJEKTI, ELABORATI I STUDIJE

 

Kao voditelj ili suradnik učestvovao je u izradi petnaestak stručnih projekata, geotehničkih elaborata, studija stabilnosti kosina te rudarskih projekata. Stručne aktivnosti u posljednje vrijeme najviše usmjeruje istraživanju i razvoju podzemne eksploatacije arhitektonsko-građevnog te tehničko-građevnog kamena u Hrvatskoj.

 

 

 

 

 

SRETNO!