SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Doc.dr.sc. Petar Hrženjak

Diplomirao:

1996.

Magistrirao:

2001.

Doktorirao:

2004.

Soba:

229

Telefon direktni:

+385 1 5535 875

Telefon kućni:

7875

E-mail:

petar.hrzenjak@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za rudarstvo i geotehniku

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Nastavni i drugi sadržaji                                                   Prikaži sve

 

 

Zadnja izmjena: 17.02.2011 9:08:53