SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Prof.dr.sc. Nediljka GAURINA-MEĐIMUREC

Diplomirao:

1980.

Magistrirao:

1986.

Doktorirao:

1993.

Soba:

P-4/106

Telefon direktni:

5535825

Telefon kućni:

6825

E-mail:

ngaumed@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za naftno inženjerstvo

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Nastavni i drugi sadržaji

Prikaži sve

 

 

Zadnja izmjena: 09.12.2008 8:25:33