SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Doc.dr.sc. Frankica Kapor

Diplomirao:

1982.

Magistrirao:

1995.

Doktorirao:

2000.

Soba:

603

Telefon direktni:

55 35 910

Telefon kućni:

2910

E-mail:

frankica.kapor@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za kemiju

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

Nastavni i drugi sadržaji

 

 

Zadnja izmjena: 17.10.2007 11:44:17