Ak. god. 2009/2010.

 

 

Studenti trebaju samostalno izraditi dva projektna zadatka koji se ocjenjuju uz usmeni kolokvij prilikom predaje. Također se tijekom predavanja, dijelom objedinjenih s vježbama, rješavaju manji praktični zadaci i 4 pismena kolokvija.

 

Bodovi se mogu stjecati na sljedeće načine:

 

 

 

Minimalno bodova

Maksimalno bodova

Prvi program

Samostalno riješeni zadatak predaje se uz usmeni kolokvij o tom sadržaju i bodovi se stječu ovisno o pokazanom znanju i urednosti zadatka.

15

20

Drugi program

15

20

1. kolokvij

Pet pitanja iz sadržaja predavanja ili vježbi. Svaki točan odgovor nosi po jedan bod.

0

5

2. kolokvij

Pet pitanja iz sadržaja predavanja ili vježbi. Svaki točan odgovor nosi po jedan bod.

0

5

3. kolokvij

Pet pitanja iz sadržaja predavanja ili vježbi. Svaki točan odgovor nosi po jedan bod.

0

5

4. kolokvij

Pet pitanja iz sadržaja predavanja ili vježbi. Svaki točan odgovor nosi po jedan bod.

0

5

Prisutnost na nastavi

Prisutnost se ovjerava potpisnim listama. Svaki potpis na predavanjima ili vježbama vrijedi ½ boda.

10

14

Usmeni ispit

Uvjeti za prijavu ispita:

  • predana oba programa
  • najmanje 7 bodova na temelju prisutnosti na nastavi
  • ukupno najmanje 45 bodova

0

30

 

Ukupno

40

104


 

Završna ocjena temelji se na bodovanju:

·  60 i više bodova = dovoljan (2)

·  70 i više bodova = dobar (3)

·  80 i više bodova = vrlo dobar (4)

·  90 i više bodova = izvrstan (5)

 

 

                                                                                Prof. dr. sc. Bruno Saftić, dipl. ing. geol.