Geologija ugljena

 

Metode istraživanja ležišta ugljena

 

Analize ugljena

 

Klasifikacija i kategorizacija zaliha ugljena, metode izračuna zaliha

 

Upute za izradu 1. programa – Izračun rezervi ugljena

 

Proračun zaliha ugljena - predložak tablice

 

 

Geologija nafte i plina

 

Osnove interpretacije geofizičkih mjerenja u bušotinama

 

Operativna geologija nafte, postupci s uzorcima i jezgrama iz naftnih bušotina

 

Upute za izradu 2. programa – Korelacija EKD i karte debljina