Vježbe (asist. Iva Kolenković, dipl.ing.geol.)

  1. Metode istraživanja ležišta ugljena geološke, geofizičke, bušenje; rudarski istraživački radovi.
  2. Analize ugljena.
  3. Klasifikacija i kategorizacija zaliha ugljena, metode proračuna zaliha.
  4. Pojedinačni zadaci: 1. program – Proračun rezervi ugljenog sloja.
  5. Osnove interpretacije geofizičkih mjerenja u bušotinama.
  6. Operativna geologija nafte, postupci s uzorcima i jezgrama iz naftnih bušotina.
  7. Pojedinačni zadaci: 2. program – Korelacijski profili i dubinske karte.*

 

      * Samo za studente RGNF.

 

Nastavni materijali