Predavanja (dr.sc. Bruno Saftić, izv. prof.)

 1. Ugljen kao gorivo, te metalurška i kemijsko-tehnološka sirovina
 2. Akumulacija i razgradnja biljne tvari. Taložne sredine, teorije autohtonizma i alohtonizma.
 3. Pougljenjivanje, biokemijski i geokemijski procesi.
 4. Klasifikacija ugljena po uporabnoj vrijednosti, stupnju pougljenjivanja, genetska klasifikacija. Ugljenonosne formacije.
 5. Sastav ugljikovodika, skupine spojeva i osnovna svojstva.
 6. Postanak ugljikovodika, matične stijene, tipovi kerogena i zrelost organske tvari.
 7. Proces migracije, kompakcija sedimenata, te poroznost i propusnost.
 8. Nakupljanje nafte i plina, kolektorske stijene, zamke i klasifikacije ležišta.
 9. Voda, nafta i plin u ležištu.
 10. Istraživačke metode, geološki radovi u tijeku istraživanja i sinteza rezultata.
 11. Istraživanje i ležišta nafte i plina u Hrvatskoj i svijetu.
 12. Proizvodnja i perspektive.

Nastavni materijali