SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Prof.dr.sc. Bruno SAFTIĆ

Diplomirao:

1989.

Magistrirao:

1993.

Doktorirao:

1998.

Soba:

408

Telefon direktni:

55 35 772

Telefon kućni:

4772

E-mail:

bruno.saftic@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

IMG_0105

Nastavni i drugi sadržaji

 

 

Životopis

            Rođen sam u Zagrebu 27. lipnja 1964. Zajednički studij iz područja geologije upisao sam 1984/85. Na trećoj sam se godini opredijelio za smjer Geologija ležišta mineralnih sirovina i primijenjena geofizika. U ljeto 1988. sudjelovao sam na determinaciji jezgara iz bušotina u okolici Podsuseda i na tom se projektu praktično upoznao s interpretacijom mjerenja u bušotinama i metodama dubinskog kartiranja. Iz toga je kasnije proizišao i diplomski rad. Slijedeće godine, 13. srpnja 1989. sam s odličnim i diplomirao.

            Od 1. studenoga 1989. radim na RGN fakultetu, kao mladi istraživač na projektu “Dubinska geološka građa i neotektonski odnosi u HrvatskojC, te na projektu “Kvartarne naslage ravničarske okolice Zagreba”, kao i kasnije na projektu “Dubinskogeološka i geohazardna istraživanja u Hrvatskoj”, te sad na projektu “Doprinos stratigrafskih i statističkih metoda u naftnoj geologiji“. Od 23. listopada 1998. radim na RGN fakultetu kao docent, a od 27. lipnja 2003. kao izvanredni profesor.

            Tijekom rada postupno sam se uključivao u izvođenje nastave, iz kolegija Geologija kaustobiolita, Geologija ležišta nafte i plina I, Geologija ugljena i Geologija ležišta nafte i plina II. Po sadašnjem nastavnom planu zadužen sam za izvođenje nastave iz Geologije kaustobiolita, Geologije nafte, Geoilogije ugljena i Seizmičke stratigrafije na dodiplomskom, te iz Geokemije ugljikovodika na postdiplomskom studiju.

            Postdiplomski sam studij geologije upisao šk. god. 1989/90., da bi 28. prosinca 1993. obranio magistarski rad pod naslovom “Taložni sustav pješčanih rezervoara genetske stratigrafske sekvencije pješčenjaka Poljana u neogenskim naslagama polja Žutica”. Disertaciju pod naslovom “Genetska stratigrafska sekvencijska analiza u pontskim naslagama zapadnoga dijela Savske depresije” izradio sam na RGN fakultetu i u poduzeću INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagreb, pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipe Velić i dr. sc. Jožefa Šimona. Disertaciju sam obranio 26. lipnja 1998.

Bio sam jedan od urednika znanstvenog zbornika (1996.) i jedne knjige sažetaka međunarodnog znanstvenog skupa (2000.). Od 2002-2006. godine bio sam urednik geološke rubrike (editor) Rudarsko-geološko-naftnog zbornika. Od stranih jezika dobro govorim engleski, a služim se i njemačkim.

Članstva:

  HGD – Hrvatsko geološko društvo, Zagreb

  Sekcija za geologiju, geofiziku i geokemiju Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

  EAGE – European Association of Geoscientists and Engineers, Houten, Nizozemska

  AAPG – American Association of Petroleum Geoolgists, Tulsa, SAD

Nastava

  • Geologija kaustobiolita (Dodiplomski studij geologije RGNF)
  • Dubinsko kartiranje (Dodiplomski studij geologije RGNF)
  • Geologija fosilnih goriva (Preddiplomski studij geološkog inženjerstva RGNF)
  • Dubinsko kartiranje (Diplomski studij geologije RGNF)
  • Organska geokemija (Poslijediplomski studij RGNF)
  • Analiza bazena i naftnogeološki sustavi (Poslijediplomski studij RGNF)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Stručni interesi

  • Geologija nafte i ugljena
  • Sekvencijska stratigrafija
  • Geološko skladištenje ugljikova dioksida

Nastavni i drugi sadržaji

Sažeti prikaz

 

 

Zadnja izmjena: 31.01.2012 15:32:19