SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Prof.dr.sc. Biljana KOVAČEVIĆ ZELIĆ

Diplomirala:

1988.

Magistrirala:

1994.

Doktorirala:

2000.

Soba:

224

Telefon direktni:

55 35 879

Telefon kućni:

7879

E-mail:

biljana.kovacevic-zelic@rgn.hr

Zavod/Sluzba:

Zavod za rudarstvo i geotehniku

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Nastavni i drugi sadržaji

 

 

Zadnja izmjena: 21.01.2009 14:17:58