SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

 

Doc.dr.sc. Antonia Jaguljnjak Lazarević

Diplomirala:

1993.

Magistrirala:

2005.

Doktorirala:

2008.

Soba:

P6 108

Telefon direktni:

55 35 876

Telefon kućni:

7876

E-mail:

antonia.jaguljnjak-lazarevic@rgn.hr

Zavod/Služba:

Zavod za rudarstvo i geotehniku

Adresa:

Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska

Nastavni i drugi sadržaji

Zadnja izmjena: 13.06.2011 15:13:26